IMMS

International Marketing & Management School

Studium
MBA
PhDr.
Ph.D.
MIM
DBA
LL.M.
LL.A.

Info

MIM (Master Sc. in International Marketing) je prestižní titul udělovaný absolventům mezinárodního studijního programu. Studium je realizováno v českém jazyce a je přizpůsobeno české národní kultuře a českému prostředí.

Jednoleté studium je zaměřeno na výuku managementu, marketingu a dalších bloků předmětů, které každý manažer potřebuje ke své každodenní práci. Během roku je důraz kladen především na získávání co největšího množství praktických dovedností, nikoliv pouze na znalost teoretických pouček a postupů, z toho důvodu je více než 70 % času věnováno aktivnímu nácviku konkrétních témat. Výuka probíhá o víkendu 1× měsíčně v malých skupinkách 6–15 studentů.

Dvousemestrální studium je zakončeno obhajobou diplomové práce, získáním mezinárodně platného diplomu španělské univerzity a právem užívat profesní titul MIM umístněný za jménem. Kromě naší školy můžete tento titul získat mimo jiné na těchto univerzitách: University of St. Gallen (HSG) – Švýcarsko; ESCP Europe – Paříž, Londýn, Berlín, Turín; Essec Business School; Rotterdam School of Management (RSM) Erasmus University; HHL Leipzig Graduate School of Management.

Přijímací řízení

Uchazeč o studium profesního programu MIM musí:

 • vyplnit přihlášku
 • uhradit administrativní poplatek za přihlášku ve výši 1500 Kč
  (Přihlaste se do června 2016 a nemusíte platit poplatek za přihlášku!)
 • předložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou nebo jakémkoliv vysokoškolském vzdělání.

Očekáváme alespoň 1 rok praxe v manažerské pozici libovolné úrovně (není podmínkou). Pro potvrzení, zda je možné danou praxi uznat, nás prosím kontaktujte.

Rozsah a formát diplomové práce

 • Diplomová práce k titulu MBA musí mít minimálně 50 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).
 • Velikost písma 14, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5.
 • Horní a dolní okraj – 3 cm od horního a dolního okraje listu.
 • Levý okraj – 5 cm od levého okraje listu.
 • Pravý okraj – 3 cm od pravého okraje listu.
 • Strany jsou číslované arabskými číslicemi.
 • Číslo strany je umístěné uprostřed paty dolní strany.
 • Stránkovat se začíná titulním listem, přičemž titulní list se počítá do stránkování, ale číslo strany se na něm nepíše.
 • Přílohy se číslují, do rozsahu práce se však nezapočítávají.
 • Podmínkou připuštění uchazeče k obhajobě diplomové práce je písemný souhlas se zveřejněním a zpřístupněním diplomové práce veřejnosti v duchu vysokoškolského zákona, a to bez nároku na odměnu.

Obory

Toto studium vás připraví na manažerský život, klade důraz zejména na schopnost řídit firmu či jiné subjekty, a to nejen z hlediska teoretického, ale i po praktické stránce. Získáte podrobné znalosti z oblasti ekonomiky a managementu. Po vystudování oboru se skvěle uplatníte jako vedoucí pracovník rozličných organizací, případně jako člen jejich managementu či ekonomických oddělení.

Volitelné předměty a specializace
Marketing
 • Marketing
 • Marketing služeb
 • Online marketing
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing
 • Praktické otázky moderního marketingu
Účetnictví
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
Finance
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
Komunikace
 • Marketingová komunikace
Sebezdokonalení
 • Psychodiagnostika
 • Kurz racionálního čtení
 • Vnější informační zdroje
 • Rétorika
 • Manažerská etika
Podnikání
 • Jak založit firmu
 • Jak založit firmu II
 • Jak založit firmu III
 • Finanční řízení
 • Managerské účetnictví
Management
 • Základy managementu
 • Organizační struktury
 • Kreativní management
 • Mezinárodní finance
 • Řízení výroby
Diplomová práce
 • Příprava diplomového projektu
 • Diplomová práce

Školné

Platba školného za celé studium MIM se musí řídit smlouvou o studiu, v mimořádných případech individuální domluvou studenta s vedením školy. V této smlouvě je mimo jiné uvedeno číslo účtu, na který se daná částka posílá. Jako variabilní symbol je nutné uvést celé rodné číslo studenta (bez lomítka). Výše školného je 40 000 Kč za semestr u dvousemestrálního studia.

Číslo účtu

Pro úhradu v Kč používejte č.ú. KB a.s.: 107-4321040247/0100. Jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo bez lomítka. Školné je možné hradit hotově, bankovním převodem, kreditní kartou a dárkovými šeky Ticket Multi nebo Sodexo Flexi Pass.

Studium hrazené zaměstnavatelem

Vaše studium může být částečně či zcela hrazeno zaměstnavatelem. Vše záleží na individuální domluvě.

Potřebujete vystavit fakturu?

Obracejte se na studijní oddělení:
INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o.
Ve Slatinách 3243, 106 00 Praha 10
tel. +420 603 460 000
email studijni@imms.cz