IMMS

International Marketing & Management School

Studium
MBA
PhDr.
Ph.D.
MIM
DBA
LL.M.
LL.A.

Info

Obory

Správní právo, ústavní právo, obchodní právo, mezinárodní právo, hospodářské právo, finanční právo, pracovní právo, správní právo, občanské právo procesní, trestní právo procesní atd.

Volitelné předměty a specializace
Právo
  • Pracovní právo
  • Občansko-obchodní právo
Sebezdokonalení
  • Psychodiagnostika
  • Kurz racionálního čtení
  • Vnější informační zdroje
  • Rétorika
  • Manažerská etika
Diplomová práce
  • Příprava diplomového projektu
  • Diplomová práce

Školné