IMMS

International Marketing & Management School

Studium
MBA
Bc.
Mgr.
PhDr.
Ph.D.
MIM
DBA
LL.M.
LL.A.
Aktuality
Uzávěrka přijímacího řízení Bc a Mgr k 15/9/2017
Přidáno dne 27.08.2017
Obor Ekonomika a podnikání
Forma: Kombinované (dálkové) studium
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu info@imms.cz
nebo telefonicky na 261227777.
Počátek studia 1/10/2017.
Poplatek za přijímací řízení je zrušen.
Připravte si tyto dokumenty.
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bakaláři i diplom a vysvědčení o státní zkoušce
 • kopii občanského průkazů a cestovního pasu
 • kopii rodného listu
 • kopii dokladu o změně osobních údajů (v případě změny ve vysvědčení, např. změny osobních údajů – oddací list při změně příjmení apod.)
 • 8 ks fotografií velikosti 3,5 x 4,5 cm, rub fotografie bude označen jménem a datem narození.
Otevíráme nové kurzy MBA 2017
Přidáno dne 26.08.2017

Otevíráme nové kurzy MBA.  Vždy v Praze v těchto termínech

 • 14/10/2017 poslední 4 místa
 • 11/11/2017 ještě 10 volných míst
 • 9/12/2017   ještě 14 volných míst
 • 13/1/2018   ještě 20 volných míst

Neváhejte. Atraktivní výuka, praktický tréning s profesionály v daném oboru.

Uzávěrka přijímacího řízení Bc a Mgr k 5/5/2017
Přidáno dne 20.04.2017

Obor Ekonomika a podnikání

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu info@imms.cz

nebo telefonicky na 603460000.

Počátek studia 1/6/2017.

Témata bakalářských a diplomových prací 2017
Přidáno dne 03.03.2017

Studijní program Management:
Obory – specializace:
– Ekonomika a podnikání (řízení byznysu)
– Management cestovního ruchu a hotelových služeb
– Management ve zdravotnictví a farmacii
1. Řízení inovačních procesů
2. (Anti)Krizový management v podniku
3. Formování image organizace
4. Plánování a regulování investiční činnosti podniku
5. Regulování sociálně-pracovních vztahů
6. Organizačně-ekonomické mechanismy efektivního využívání pracovního potenciálu
7. Podniková finanční strategie
8. Zvyšování efektivnosti na základě manažerského rozhodování
9. Plánování podnikové činnosti
10. Řízení marketingové činnosti podniku
11. Řízení logistických procesů
12. Mechanismy státního řízení (regulace) podnikové činnosti
13. Plánování a řízení výrobních nákladů
14. Řízení peněžních toků
15. zdokonalování organizační struktury podnikového řízení
16. Byznys-plánování na úrovni podniku
17. Podniková reorganizace
18. Organizace BOZP na úrovni podniku (instituce, firmy atd.)
19. Hodnocení ekonomické efektivity podnikové činnosti
20. Organizace vnějšně-ekonomické činnosti podniku
21. Prognózování a plánování podnikové činnosti
22. Zvyšování výkonnosti podnikové činnosti
23. Formování firemní kultury podniku
24. Formování efektivních systémů motivace a odměňování v podniku
25. Organizace práce v podniku
26. Organizace a řízení směnárenské činnosti
27. Cenová politika podniku
28. Řízení sociálního rozvoje podnikových pracovních kolektivů
29. Řízení ekonomických procesů
30. Operativní řízení podniku
31. Zvyšování efektivity operačního managementu podniku
32. Formování výrobních programů podnikové produkce
33. Analýza a plánovaní objemů podnikové produkce
34. Řízení finančních rizik
35. Formování cenové politiky podniku
36. Řízení kvality podnikové produkce
37. Řízení podnikových výrobních nákladů
38. Řízení zbožních zásob v podniku
39. Valutové operace a jejich řízení
40. Inovačně-investiční politika podniku
41. Hodnocení (oceňování) ekonomického potenciálu a dynamika podnikového rozvoje
42. Zvyšování efektivity podnikové činnosti
43. Řízení finančních zdrojů v podniku
44. Řízení materiálních zdrojů v podniku
45. Řízení pracovních (lidských) zdrojů organizace
46. Řízení holdingových společností
47. Řízení produktivity práce v podniku
48. Organizační mechanismy zvyšování konkurenceschopnosti podniku
49. Řízení korporátních systémů
50. Řízení bezpečnosti organizace
51. Řízení finančně-průmyslových skupin
52. Podnikový byznys – plán
53. Řízení realitní činnosti (realitních operací)
54. Informační systémy v managementu
55. Synergické problémy podniku
56. Diagnostika podnikatelské činnosti
57. Řízení kreditních operací
58. Hodnocení efektivnosti práce vedoucích pracovníků podniku
59. Řízení podnikového kapitálu
60. Strategické řízení podniku
61. Řízení investičních projektů
62. Organizace základní výrobní činnosti
63. Rizikový management v organizaci
64. Řízení (obchodovatelného) disponibilního kapitálu
65. Řízení kapitálových investic
66. Politika dividend v podniku
67. Projektová (konstrukční) příprava výroby
68. Řízení peněžních fondů organizace
69. Řízení aktiv organizace
70. Oceňování hodnoty organizace
71. Manažerské rozhodování
72. Řízení zůstatku
73. Zdokonalování ekonomického instrumentáře podniku
74. Hodnocení efektivnosti byznysu v organizaci
75. Řízení marketingu
76. Teorie organizací a možnosti jejich dalšího rozvoje
77. Výrobní kapacita (síla) podniku
78. Řízení výrobních procesů
79. Řízení logistických procesů
80. Ekonomická bezpečnost podniku
81. Organizace ostrahy podnikové činnosti
82. Informační zabezpečení řízení podniku
83. materiálně-technické zabezpečení podnikové činnosti
84. Organizace technologického procesu
85. Organizace pomocné výroby
86. Zdokonalování strategického řízení podniku
87. Zdokonalování řízení výše podnikových nákladů
88. Formování strategie podnikového rozvoje
89. Řízení podnikových zdrojů
90. Zdokonalování systémů motivace v podniku
91. Řízení podnikového rozvoje
92. Zvyšování efektivnosti strategického řízení podniku
93. Formování marketingové strategie podnikového rozvoje
94. Volba a ospravedlnění strategie podnikového rozvoje
95. Strategický potenciál podniku
96. Řízení kvality produkce v návaznosti na výrobní náklady na její zabezpečení
97. Řízení obchodní činnosti organizace
98. Regulování podnikových sociálně-pracovních vztahů
99. Ekonomický mechanismus efektivního využití pracovního potenciálu (řízení pracovního výkonu)
100. Strategické plánování podnikového rozvoje
101. Strategie podnikatelské činnosti ekonomických subjektů
102. Zdokonalení organizace prodeje v podniku
103. Formování motivačních mechanismů v podniku
104. Zdokonalování řízení konkurenceschopnosti podniku
105. Řízení podnikových finančních zdrojů
106. Formování systému motivačního managementu v organizaci
107. Zdokonalování řízení podnikových pracovních týmů
108. Komplexní analýza činnosti organizace
109. Rozpracování strategických alternativ rozvoje organizace
110. Efektivita využití lidských zdrojů v organizaci a možnosti jejího dalšího zvyšování
111. Organizace řídících procesů v podniku
112. Organizování podnikového pracovního kolektivu pro dosažení pracovního úspěchu
113. Uskutečnění komerční činnosti organizace
114. Využívání efektivních systémů motivace a odměňování zaměstnanců

Rigorózní řízení PhDr. jaro 2017
Přidáno dne 02.03.2017

Uzavíráme přihlášky pro Rigorózní řízení v oborech:

Veřejná politika a veřejná správa

 • teorie politiky, politologie
 • veřejná politika a veřejná ekonomika,
 • veřejná správa, regionální politika atd.

Sociální práce

 • metody a techniky sociální práce,
 • management sociálních služeb,
 • filosofický a společenský kontext sociální práce,
 • krizová intervence,
 • právní aspekty sociální práce atd.

Přihlášky do 10.3.2017

Termín obhajoby jsou  21.4.2017

Další termíny cca září 2017