IMMS

International Marketing & Management School

Studium
MBA
Bc.
Mgr.
PhDr.
Ph.D.
MIM
DBA
LL.M.
LL.A.
News
Uzávěrka přijímacího řízení Bc a Mgr k 5/5/2017 Obor Ekonomika a podnikání V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu info@imms.cz nebo telefonicky na 603460000. Počátek studia 1/6/2017.
20.04.2017
News
Otevíráme nové kurzy MBA 2017 Otevíráme nové kurzy MBA.  Vždy v Praze v těchto termínech 28/5/2017 poslední 3 místa 18/6/2017 ještě 6 volných míst Neváhejte. Atraktivní výuka, praktický tréning s profesionály v daném oboru.
20.04.2017
News
Témata bakalářských a diplomových prací 2017 Studijní program Management: Obory - specializace: - Ekonomika a podnikání (řízení byznysu) - Management cestovního ruchu a hotelových služeb - Management ve zdravotnictví a farmacii 1. Řízení inovačních procesů 2. (Anti)Krizový management v podniku 3. Formování image organizace 4. Plánování a regulování investiční činnosti podniku 5. Regulování sociálně-pracovních vztahů 6. Organizačně-ekonomické mechanismy efektivního využívání pracovního potenciálu 7. Podniková finanční strategie 8. Zvyšování efektivnosti na základě manažerského rozhodování 9. Plánování podnikové činnosti 10. Řízení marketingové činnosti podniku 11. Řízení logistických procesů 12. Mechanismy státního řízení (regulace) podnikové činnosti 13. Plánování a řízení výrobních nákladů 14. Řízení peněžních toků 15. zdokonalování organizační struktury podnikového řízení 16. Byznys-plánování na úrovni podniku 17. Podniková reorganizace 18. Organizace BOZP na úrovni podniku (instituce, firmy atd.) 19. Hodnocení ekonomické efektivity podnikové činnosti 20. Organizace vnějšně-ekonomické činnosti podniku 21. Prognózování a plánování podnikové činnosti 22. Zvyšování výkonnosti podnikové činnosti 23. Formování firemní kultury podniku 24. Formování efektivních systémů motivace a odměňování v podniku 25. Organizace práce v podniku 26. Organizace a řízení směnárenské činnosti 27. Cenová politika podniku 28. Řízení sociálního rozvoje podnikových pracovních kolektivů 29. Řízení ekonomických procesů 30. Operativní řízení podniku 31. Zvyšování efektivity operačního managementu podniku 32. Formování výrobních programů podnikové produkce 33. Analýza a plánovaní objemů podnikové produkce 34. Řízení finančních rizik 35. Formování cenové politiky podniku 36. Řízení kvality podnikové produkce 37. Řízení podnikových výrobních nákladů 38. Řízení zbožních zásob v podniku 39. Valutové operace a jejich řízení 40. Inovačně-investiční politika podniku 41. Hodnocení (oceňování) ekonomického potenciálu a dynamika podnikového rozvoje 42. Zvyšování efektivity podnikové činnosti 43. Řízení finančních zdrojů v podniku 44. Řízení materiálních zdrojů v podniku 45. Řízení pracovních (lidských) zdrojů organizace 46. Řízení holdingových společností 47. Řízení produktivity práce v podniku 48. Organizační mechanismy zvyšování konkurenceschopnosti podniku 49. Řízení korporátních systémů 50. Řízení bezpečnosti organizace 51. Řízení finančně-průmyslových skupin 52. Podnikový byznys – plán 53. Řízení realitní činnosti (realitních operací) 54. Informační systémy v managementu 55. Synergické problémy podniku 56. Diagnostika podnikatelské činnosti 57. Řízení kreditních operací 58. Hodnocení efektivnosti práce vedoucích pracovníků podniku 59. Řízení podnikového kapitálu 60. Strategické řízení podniku 61. Řízení investičních projektů 62. Organizace základní výrobní činnosti 63. Rizikový management v organizaci 64. Řízení (obchodovatelného) disponibilního kapitálu 65. Řízení kapitálových investic 66. Politika dividend v podniku 67. Projektová (konstrukční) příprava výroby 68. Řízení peněžních fondů organizace 69. Řízení aktiv organizace 70. Oceňování hodnoty organizace 71. Manažerské rozhodování 72. Řízení zůstatku 73. Zdokonalování ekonomického instrumentáře podniku 74. Hodnocení efektivnosti byznysu v organizaci 75. Řízení marketingu 76. Teorie organizací a možnosti jejich dalšího rozvoje 77. Výrobní kapacita (síla) podniku 78. Řízení výrobních procesů 79. Řízení logistických procesů 80. Ekonomická bezpečnost podniku 81. Organizace ostrahy podnikové činnosti 82. Informační zabezpečení řízení podniku 83. materiálně-technické zabezpečení podnikové činnosti 84. Organizace technologického procesu 85. Organizace pomocné výroby 86. Zdokonalování strategického řízení podniku 87. Zdokonalování řízení výše podnikových nákladů 88. Formování strategie podnikového rozvoje 89. Řízení podnikových zdrojů 90. Zdokonalování systémů motivace v podniku 91. Řízení podnikového rozvoje 92. Zvyšování efektivnosti strategického řízení podniku 93. Formování marketingové strategie podnikového rozvoje 94. Volba a ospravedlnění strategie podnikového rozvoje 95. Strategický potenciál podniku 96. Řízení kvality produkce v návaznosti na výrobní náklady na její zabezpečení 97. Řízení obchodní činnosti organizace 98. Regulování podnikových sociálně-pracovních vztahů 99. Ekonomický mechanismus efektivního využití pracovního potenciálu (řízení pracovního výkonu) 100. Strategické plánování podnikového rozvoje 101. Strategie podnikatelské činnosti ekonomických subjektů 102. Zdokonalení organizace prodeje v podniku 103. Formování motivačních mechanismů v podniku 104. Zdokonalování řízení konkurenceschopnosti podniku 105. Řízení podnikových finančních zdrojů 106. Formování systému motivačního managementu v organizaci 107. Zdokonalování řízení podnikových pracovních týmů 108. Komplexní analýza činnosti organizace 109. Rozpracování strategických alternativ rozvoje organizace 110. Efektivita využití lidských zdrojů v organizaci a možnosti jejího dalšího zvyšování 111. Organizace řídících procesů v podniku 112. Organizování podnikového pracovního kolektivu pro dosažení pracovního úspěchu 113. Uskutečnění komerční činnosti organizace 114. Využívání efektivních systémů motivace a odměňování zaměstnanců
03.03.2017
News
Rigorózní řízení PhDr. jaro 2017 Uzavíráme přihlášky pro Rigorózní řízení v oborech: Veřejná politika a veřejná správa teorie politiky, politologie veřejná politika a veřejná ekonomika, veřejná správa, regionální politika atd. Sociální práce metody a techniky sociální práce, management sociálních služeb, filosofický a společenský kontext sociální práce, krizová intervence, právní aspekty sociální práce atd. Přihlášky do 10.3.2017 Termín obhajoby jsou  21.4.2017 Další termíny cca září 2017
02.03.2017
Podat ZDARMA online přihlášku ke studiu
Úspěchem naší školy je vysoká uplatnitelnost absolventů v praxi